Search form

Márɨko 13:22

22Tụ́ꞌdụ́ ꞌyị ṛanga e nɨyí karanée ógụ kɨ́ ịrị Kɨ́résịto ngíti géyị kɨ́ ịrị nébị e, zɨ́ye ndị́sịyé méngị mɨngburoko ledre ga bɨ kɨ́ rokoꞌbụyé ní gɨ ro ndị́sị lóndo mɨgélé ꞌyị ga bɨ ꞌbɨ Lomo ní, togụ́ nɨ útúásá zɨ́ye méngị a kenée yá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index