Search form

Márɨko 13:24

24“Tɨ́ lá sɨmɨ sịndị́ kadra máa née, gɨ do kacɨ́ ꞌdóꞌdó née ní,

“ ‘zɨ́ kadra ị́lị́ne mbụụ́,

éfé oṇgó kpá wá,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index