Search form

Márɨko 13:25

25zɨ́ kele e ndị́sị ṛéṛeyé gɨ ꞌdága gɨrí,

zɨ́ éyị́ ga bɨ komo ere ní mbá ndị́sị kị́zịyé.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index