Search form

Márɨko 13:27

27Nɨ kása maláyika ené e zɨ́ye báyiyé do bi e do sogo káṇgá za mbá, zɨ́ye ꞌdóꞌdụ́yóko ꞌyị ené e ga bɨ gelé yée go ní, mbá do bi kị́éꞌdo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index