Search form

Márɨko 13:30

30Máúku zɨ́se kɨ́dí, ledre máa née nɨ méngị roné sɨmɨ bɨ ꞌyị ga bɨ cakaba ba uyuonzó aka roné wá ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index