Search form

Márɨko 13:31

31Ere e kɨ́ do sogo káṇgá ba nɨyí ụ́kụ́ mbá, tɨ́ lá kúrúma ụkụ́ ené e wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index