Search form

Márɨko 13:33

33Káa zɨ́ bɨ go kenée ní, komosé idí ídí rosé. Zɨ́se ídíse nzíyisé gɨ zɨ́a kadra ledre máa née ówosé wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index