Search form

Márɨko 13:35

35“Gɨ zɨ́ kéyị née ní, komosé idí ídí rosé gɨ zɨ́a ówosé esé kadra bɨ mị́ngị́ ꞌbe née nɨ ndáꞌbaógụ sɨmɨ a ní wá. Ambí owo ne ngíti géyị yá, nɨ ndáꞌbaógụ kɨ́ tagá, togụ́ kɨ́ ndụlụ, kɨ́ sɨmɨbi, togụ́ kɨ́ phịyị́.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index