Search form

Márɨko 13:36

36Abú mɨógụ a nɨ lị́yị sée mɨlị́yị yá, idí ógụndíki sée fú lá kɨ́ óndó bi.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index