Search form

Márɨko 13:37

37Ledre bɨ máúku zɨ́se ba, máúku go zɨ́ ꞌyị amá e mbá, ‘Komosé idí ídí rosé.’ ”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index