Search form

Márɨko 13:5

Ledre gɨ ro ꞌdoꞌdó bɨ ꞌyị ꞌbɨ Yésụ nɨyí ógụ ꞌdóꞌdó a ní

(Lúrú kpá Matáyo 24:3-14, Lúka 21:7-19)

5Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Komosé idí ídí rosé, ꞌyị e ndanɨ́ lóndo sée wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index