Search form

Márɨko 13:6

6Tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e nɨyí karanée ógụ kɨ́ ịrịmá, zɨ́ye ndị́sị úku ledre kɨ́dí yée nɨyí Kɨ́résịto, gɨ zɨ́ kéyị née ní, nɨyí lóndo tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index