Search form

Márɨko 14:46

46Geré née ní, zɨ́ye ị́nyịyé ꞌdíꞌbingéṛị Yésụ.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index