Search form

Márɨko 14:57

57Zɨ́ ngíti géyị ꞌyị e úkuóto ꞌbɨ eyé kɨ́dí,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index