Search form

Márɨko 16:10

10Zɨ́ Maríya maꞌdáa ị́nyịné ndéréne úku ꞌdódo a zɨ́ ezegámáne e, ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ga bɨ kóo nɨyí ꞌbɨ eyé ndị́sị íni Yésụ maꞌdáa ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index