Search form

Márɨko 16:12

Yésụ ꞌdodo roné zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne ga bɨ gbre ní

(Lúrú kpá Lúka 24:13-35)

12Gɨ do kacɨ́ a née, zɨ́ Yésụ kpá ꞌdódo roné sɨmɨ ngíti tosoné kpị́ zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne ga bɨ kóo gbre, sɨmɨ bɨ nɨyí mɨndéréye do mɨsiꞌdi gɨ sɨmɨ gara ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index