Search form

Márɨko 16:18

18Abú ꞌdiꞌbinɨ́ kámá okó kɨ́ sị́lị́ye, abú ewénɨ́ ngónụ́ kémbị́ éyị́ mengị yée wá. Nɨyí óto sị́lị́ye ro ꞌyị ndíyá e, zɨ́ ndíyá eyé ụ́kụ́ne.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index