Search form

Márɨko 16:4

4Tɨ́ lá sɨmɨ bɨ nɨyí lúrú bi káa ní, zɨ́ye ówo a kɨ́dí gbụṛụgbụ oyónɨ́ mongụ́ tutú née go ꞌdáꞌba.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index