Search form

Márɨko 16:7

7Ndérésé mu cakaba úku a zɨ́ Pétero e, kɨ́ lafúne e ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ kɨ́dí, ‘Yésụ maꞌdáa nɨ ndéréụ́tụ roné fị ne ꞌdáꞌdá zɨ́se sɨmɨ káṇgá bɨ Galiláya ní, ásé nda ógụndíki wo geré íri káa zɨ́ bɨ kóo uku zɨ́se ní.’ ”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index