Search form

Márɨko 3:1

1Sɨmɨ ngíti Sị́lị́ ꞌbɨ ꞌDówụ́ro, zɨ́ Yésụ ólụ́ne sɨmɨ ꞌDị́cị́ Kótrụro, ngíti oꞌdo nɨ kóo ore, kɨ́ umbusị́lị́ne.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index