Search form

Márɨko 3:19

19nda kɨ́ Yụ́da Keriyóta, bɨ íꞌbí ngbángá Yésụ ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index