Search form

Márɨko 3:21

21Sɨmɨ bɨ ꞌyị ené e uwúnɨ́ ledre a ní, zɨ́ye ị́nyịyé ndéréye gɨ ro ꞌdíꞌbilúgu wo, gɨ zɨ́a, ukunɨ́ go ya, “Sɨmɨ doa sinyí go mɨsínyí.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index