Search form

Márɨko 3:22

Rokoꞌbụ Yésụ romo do ꞌbɨ Satána

22Ngíti géyị ꞌyị ꞌdódo lorụ ga bɨ ogụnɨ́ gɨ sɨmɨ Yerụsaléma ní, ukunɨ́ ꞌbɨ eyé kɨ́dí, “Yésụ nɨ kɨ́ Belezabụ́bụ sɨmɨné. Iꞌbí cóngó ro zɨ́a ne, zɨ́a ndị́sịné lágaóyó dokéké e kɨ́e.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index