Search form

Márɨko 3:24

24Togụ́ ꞌyị ꞌbɨ ngére ndịsịnɨ́ méngị okó dengbị́ye yá, káṇgá ꞌbɨ ngére née toroyeme roné wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index