Search form

Márɨko 3:25

25Kpá kenée togụ́ sụmụ e ifinɨ́ royé, ndị́sị méngị okó akpa dengbị́ye yá, ꞌbe ꞌbɨ eyé née toroyeme roné wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index