Search form

Márɨko 3:29

29Togụ́ ꞌyị uku sinyi ledre gɨ do bɨ ꞌDówụ́ Lomo yá, Lomo otoomo ledre zɨ́a kú wá, gɨ zɨ́a mengị née go bɨsinyí ledre bɨ ngárá utúasá ụ́kụ́ kú wá ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index