Search form

Márɨko 3:3

3Zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ oꞌdo née kɨ́dí, “Ị́nyịógụ mu tóro ꞌdága do komo ꞌyị ga ba.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index