Search form

Márɨko 3:33

33Zɨ́ Yésụ ndúꞌyú yée kɨ́dí, “Mbágáma e kɨ́ lúndumá e ꞌbe náambi e?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index