Search form

Márɨko 3:34

34Zɨ́a lúrú ꞌyị ga bɨ nɨyí mɨndị́sịyé cigíne gbaá ba, zɨ́a úku ledre kɨ́dí, “Ga bɨ nɨyí ndị́sị ba, mbágáma e kɨ́ lúndumá e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index