Search form

Márɨko 3:8

8Sɨmɨ bɨ ꞌyị e uwúnɨ́ ledre ga bɨ ndịsị méngị yée ní, zɨ́ ngíti géyị ị́nyịyé gɨ sɨmɨ Yerụsaléma kɨ́ káṇgá ga bɨ Yụdáya kɨ́ Ịdụmáya, nda kɨ́ ngíti géyị ị́rịgbére ga bɨ sága Yeredéne kɨ́ gara bɨ Táyire, kɨ́ Sidóna ní ógụyé zɨ́a.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index