Search form

Márɨko 3:9

9Gɨ zɨ́a bɨ, ꞌyị máa ga gére née ofụnɨ́ nda go ní, zɨ́a úku ledre zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e yémeómo ngíti owụ́ kuṛúngba nzíyiné zɨ́ne ndị́sịné sɨmɨ a gɨ zɨ́ bi kɨ́ ídíne royé ndá ke.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index