Search form

Márɨko 4:14

14Kúrú Lomo nɨ káa zɨ́ kúfú bɨ ndịsịnɨ́ óyụ a yáká ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index