Search form

Márɨko 4:19

19nda gɨ zɨ́ sómụ́ ledre éyị́ ga bɨ ꞌbɨ sága, zɨ́ye ndị́sịyé óto ꞌbúye kɨ́ngaya ní, zɨ́ ꞌbú ledre ꞌbɨ Lomo nda ụ́kụ́ne gɨ doyé, utúasánɨ́ eyé lolụ áná bɨlámá mɨánáye wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index