Search form

Márɨko 4:22

22Gɨ ro zɨ́ éyị́ ga bɨ sɨmɨ mɨtụlụrụ ní, ídíye mbá do nyárá bi. Gba ledre ga bɨ nɨyí mɨótoécịyé ní do ówo yée mbá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index