Search form

Márɨko 4:24

24Zɨ́a kpá úku ledre kɨ́dí, “Ídísé óto ledre ga bɨ úwúsé yée née sɨmɨ dosé. Mɨsiꞌdi bɨ ndị́sịsé méngị ꞌyị e kɨ́e ní, nɨ ídí kpá ne mɨsiꞌdi bɨ do méngịsé e kɨ́e nda za kɨ́ngaya ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index