Search form

Márɨko 4:25

25ꞌYị bɨ nɨ kɨ́ éyị́ e zɨ́ne ní, nɨyí íꞌbí yata a zɨ́a nda za kɨ́ngaya. ꞌYị máa wo bɨ ngárá éyị́ eyenɨ́ zɨ́a wá ní, abú wo bɨ zɨ́a cúkuꞌdée née nɨyí ꞌdíꞌbióyó a gɨ zɨ́a kpụ́rụ́ ꞌdáꞌba.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index