Search form

Márɨko 4:26

Ngíti muruwayi gɨ ro kúfú

26Zɨ́ Yésụ úku ngíti muruwayi kɨ́dí, “Ledre gɨ ro ꞌbe ꞌbɨ Lomo káa zɨ́ ꞌyị bɨ oyụ kúfú yáká ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index