Search form

Márɨko 4:27

27Kɨ́ kadra kɨ́ ndụlụ mbá togụ́ nɨ ꞌdúꞌdu togụ́ nɨ mbú dilá yá, kúfú ga bɨ oyụ yée ní nɨyí ụ́tụ zɨ́ye ngbóróye abú owo wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index