Search form

Márɨko 4:29

29Nda sɨmɨ bɨ kére nɨ go nzíyiné gɨ ro óṇgó a ní, zɨ́a nda tónóne óṇgo a.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index