Search form

Márɨko 4:3

3“Úwúsé aka ledre ba, ngíti oꞌdo nderé kóo óyụ kúfú ené.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index