Search form

Márɨko 4:31

31Nɨ káa zɨ́ kúfú musɨtáda ní. Gɨ zɨ́a nɨ kúfú bɨ nɨ nzéré kɨ́ngaya ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index