Search form

Márɨko 4:34

34Kacɨ́ kadra e mbá, togụ́ Yésụ nɨ go ndị́sị ꞌdódo ledre yá, zɨ́a ndị́sịné ꞌdódo ngíti géyị ledre e sɨmɨ muruwayi. Sɨmɨ bɨ lurú go tɨ́ lá céré yée kɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e ní, zɨ́a ị́nyịné úkuógụ ledre gɨ sɨmɨ muruwayi ga gére née mbá zɨ́ye.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index