Search form

Márɨko 4:35

Yésụ ụcụomo mongụ́ síli kɨ́ ílí

(Lúrú kpá Matáyo 8:23-27, Lúka 8:22-25)

35Nda kɨ́ tagá a née ní, zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e kɨ́dí, “ꞌDogụzé aka bi mu sága gɨ ꞌdí keṛị́.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index