Search form

Márɨko 4:36

36Zɨ́ye ị́nyịyé ótoómo tụ́ꞌdụ́ ꞌyị ga bɨ yokonɨ́ royé née ore, zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga ékị́lódụ́ kacɨ́ a sɨmɨ owụ́ kuṛúngba bɨ gáa ndịsị sɨmɨ a ní, zɨ́ ngíti géyị ꞌyị e ékị́ ꞌbɨ eyé sɨmɨ ngíti géyị kuṛúngba e yóó, zɨ́ye ndéréókpóye.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index