Search form

Márɨko 4:37

37Zɨ́ mongụ́ síli ógụné kpịkpịkpịkpị, zɨ́a ndị́sịné ílíógụ iní sɨmɨ kuṛúngba bɨ Yésụ nɨ sɨmɨ a ní, gbuwa gbuwa gbuwa, ngítí kuṛúngba nda kɨ́ ꞌdúcu go cúkuꞌdée.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index