Search form

Márɨko 4:4

4Sɨmɨ bɨ ndịsị óyụ kúfú ní, zɨ́ ngíti géyị útúye do mɨsiꞌdi, zɨ́ solụ́ e ógụyé lágá yée.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index