Search form

Márɨko 4:7

7Ngíti géyị kúfú utú ꞌbɨ ené do bɨ kɨ́ kị́nị e doné ní. Sɨmɨ bɨ ụtụ ní, ngboró yeme roné wá gɨ zɨ́a kị́nị olụ́ịndị́ yị́ ené nda ꞌdụ́tụ bi ngbóró gɨ zɨ́a mbá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index