Search form

Márɨko 5:1

Yésụ lagaoyó dokéké gɨ sɨmɨ ngíti oꞌdo

(Lúrú kpá Matáyo 8:28-34, Lúka 8:26-39)

1Zɨ́ Yésụ kɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e go ꞌdógụ bi ndéréógụyé sɨmɨ gara bɨ Gerésa ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index