Search form

Márɨko 8:5

5Zɨ́ Yésụ ndúꞌyú yée kɨ́dí, “Ambata nɨ zɨ́se kɨ́rɨ́ née ndu?”

Zɨ́ye úkulúgu ledre zɨ́a kɨ́dí, “Ambata nɨ lá dụụ́ ịnyị doa gbre (7).”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index