Search form

Márɨko 9:12

12Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Maꞌdíi, Ilíya nɨ aka ndáꞌbaógụ fị ne yémelúgu ledre ga bɨ kóo sinyínɨ́ ní kí. Sara éyị́ bɨ mɨéké kúrú Lomo uku ledre gɨ zɨ́a kɨ́dí, Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí nɨ ꞌdóꞌdó zɨ́ ꞌyị e ásiyé gɨ ro a gɨ zɨ́a kí ní ꞌdi?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index